Podrobný průvodce základními pravidly fotbalu

corner-ball-g9ea1479a6_1280

Obsah:

 1. Historie fotbalu
 2. Vývoj pravidel
 3. TOP 9 pravidel
 4. Velikost fotbalového míče
 5. Rozměry hřiště
 6. Délka utkání

 

Kdo vymyslel fotbal? Kde a kdy vznikl fotbal?

Historie fotbalu sahá až do starověkého Řecka a Říma, kde se hrály podobné hry s míčem. Nicméně moderní fotbal, tak jak ho dnes známe, se vyvinul v 19. století v Anglii.

Existuje několik verzí toho, kdo přesně vymyslel fotbal, ale všechny se shodují na tom, že vývoj byl postupný a zapojoval více lidí a regionů. Jeden z nejznámějších příběhů o počátcích fotbalu se týká zakladatele školy Winchester College, Williama Webba Ellise, který měl prý v roce 1823 poprvé hrát s míčem na zahradě a vymyslet tak první pravidla fotbalu. Tento příběh však není podložen žádnými konkrétními důkazy.

Dalšími důležitými přispěvateli k vývoji fotbalu byli studenti na britských univerzitách, kteří hráli podobné hry, ale měli různá pravidla. Tyto hry se postupně sjednocovaly a vytvářela se jednotná podoba fotbalu.

V roce 1863 byla založena The Football Association, první organizace, která měla za úkol stanovit pravidla a regulovat hru. Tyto první pravidla se podobaly dnešním pravidlům, ale stále se vyvíjely a mnohokrát se měnila, aby se přizpůsobila měnícím se podmínkám a potřebám hráčů.

Takže, i když neexistuje jednoznačná odpověď na to, kdo přesně vymyslel fotbal, je jasné, že se vyvinul v různých částech světa a s různými pravidly, a stal se jedním z nejoblíbenějších sportů na světě.

 

Jak se pravidla fotbalu vyvíjela postupem času?

Pravidla fotbalu se vyvíjela postupně a v různých zemích, kde se fotbal hrál. Začátky moderního fotbalu sahají do 19. století, kdy se začaly zakládat první fotbalové kluby a organizace. První pravidla fotbalu byla zavedena v roce 1863 v Anglii a dnes jsou známa jako "Londýnská pravidla".

V průběhu 19. a 20. století docházelo k postupnému upřesňování a úpravám pravidel, aby se hra stala fair play a aby byla co nejvíce bezpečná pro hráče. Mezi nejvýznamnější změny patří například zavedení offsidu v roce 1866, pravidla o hře rukou v roce 1891, pravidla o střídání hráčů v roce 1965, nebo zavedení technologických nástrojů pro podporu rozhodování, jako jsou například videové arbitráže, VAR, v roce 2018.

Pravidla fotbalu jsou dnes spravována Mezinárodní fotbalovou asociací (FIFA) a jsou pravidelně aktualizována a upravována, aby se udržely v souladu s moderními požadavky na fair play a bezpečnost hráčů. FIFA také organizuje různé soutěže a mistrovství světa, kde se uplatňují tato pravidla a kde se může dále rozvíjet a zdokonalovat tento krásný sport.

TOP 9 pravidel fotbalu

Fotbal je sport, který se hraje na trávníkovém hřišti mezi dvěma týmy. Hra spočívá v tom, že hráči se snaží dostat míč do branky soupeře a bránit svoji vlastní branku. Existuje mnoho pravidel, která musí hráči dodržovat. Následující jsou nejdůležitější fotbalová pravidla.

homer-lopez---7zuwOPAFQ-unsplash (1)

Počet hráčů a střídání

Každý tým má jedenáct hráčů, včetně brankáře. Každý hráč má určenou pozici na hřišti, kterou obvykle určuje trenér týmu. Základní formace týmu bývá 4-4-2, což znamená, že na hřišti hrají čtyři obránci, čtyři záložníci a dva útočníci.

Od roku 2020 platí v mezinárodních soutěžích FIFA a UEFA nové pravidlo, které umožňuje týmům v průběhu zápasu provést až pět střídání hráčů. Toto pravidlo bylo zavedeno kvůli vlivu pandemie Covid-19 na fotbalový kalendář a zdraví hráčů.

V národních soutěžích a ligách se může počet střídání lišit v závislosti na pravidlech dané soutěže. Obvykle se však týmům umožňuje provést alespoň tři střídání hráčů během zápasu.

Je důležité si uvědomit, že v průběhu zápasu mohou být střídání provedena pouze v určených chvílích, například během přestávek, po zranění hráče nebo po gólu. Hráč, který byl střídán, už nesmí na hřiště vrátit, s výjimkou brankáře, který může být vrácen na hřiště, pokud dojde k zranění brankáře a tým již provedl všechna střídání.

3298-3_tabule-na-stridani-hracu-elektronicka

Začátek zápasu

Zápas začíná kopáním míče z prostoru středu hřiště. Hráči soupeřů musí být v té době na svých polovinách hřiště

Míč mimo hřiště

Pokud míč překročí boční čáru, je to aut pro soupeře. Pokud míč překročí brankovou čáru, bude to buď rohový kop nebo brankářský výkop

Hra rukou

V fotbale je hráčům povoleno používat pouze nohy, trup a hlavu k ovládání míče. Pokud hráč použije ruku nebo paži k dotyku nebo ovládání míče, jedná se o hrání rukou a to je považováno za faul. V některých případech však není hráčova úmyslná interakce s míčem rukou považována za faul.

Pokud hráč hrál rukou úmyslně, rozhodčí přeruší hru a nařídí nepřímý volný kop pro protihráče na místě, kde se hráč dopustil faulu. Pokud se hráč dopustil hrání rukou vlastního brankáře v pokutovém území, může to vést k udělení pokutového kopu pro soupeře.

V některých případech však hráči hrát rukou neúmyslně, například když míč odražený od hráče trefí jeho ruku, která není v poloze, která umožňuje záměrné ovládání míče rukou. V těchto případech rozhodčí obvykle neposuzuje hrání rukou jako faul. Nicméně, pokud hráč hrál rukou úmyslně nebo neúmyslně a získal z toho nějakou výhodu, může to vést k udělení faulu a nařízení volného kopu pro protihráče.

Offside

Offside je pravidlo ve fotbale, které má za cíl zamezit hráčům vytvoření výhody tím, že se nacházejí před obrannou linií soupeře v momentu, kdy jim byla přihrána míč.

Hráč je v ofsajdu, pokud se nachází blíže bráně soupeře než míč a poslední obránce (kromě brankáře) v momentu, kdy mu byla přihrána míč. Pokud se hráč nachází ve stejné vzdálenosti od brány jako poslední obránce, není v ofsajdu.

Pokud hráč v ofsajdu přijme míč, rozhodčí odpíská ofsajd a soupeři se uděluje volný kop. Pokud v ofsajdu stojící hráč ovlivní hru (např. naruší obranu, zakryje brankáři výhled), rozhodčí rovněž odpíská ofsajd.

Hráč není v ofsajdu, pokud se nachází ve vlastní polovině hřiště, nebo pokud obdržel míč od protivníka, nebo pokud se z ofsajdu vrací zpět do hry.

Faul

Faul v fotbale je situace, kdy hráč poruší pravidla hry. Porušení pravidel může být trestné podle závažnosti prohřešku. Následující jsou nejčastější situace, které jsou považovány za faul v fotbale:

 1. Hrubý faul: hrubý a nebezpečný faul, který může způsobit zranění soupeře.

 2. Trhání dresu: tahání dresu soupeře, aby se zpomalil jeho pohyb nebo se zabránil jeho průchodu.

 3. Zákrok odzadu: pokusit se zabránit průniku soupeře tím, že se mu zezadu brání, což může způsobit zranění.

 4. Rukou: použití ruky nebo paže, aby se ovládal míč, blokovala střela nebo zabránila průniku soupeře.

 5. Nedovolená hra: jakékoli jiné porušení pravidel, které není uvedeno výše.

Když hráč spáchá faul, rozhodčí většinou přeruší hru a pískne. Pokud faul páchá obrana, soupeři se uděluje přímý volný kop z místa, kde byl faul spáchán. Pokud faul spáchá útočník, soupeři se uděluje nepřímý volný kop z místa, kde byl faul spáchán. Pokud faul nastane v pokutovém území, může být nařízen pokutový kop pro tým, kterému faul byl spáchán. Navíc, hráč, který spáchá faul, může být varován nebo vyloučen z hry v závislosti na závažnosti prohřešku.

Žlutá a červená karta

Žlutá a červená karta jsou disciplinární sankce používané v fotbale, které jsou udělovány hráčům za prohřešky vůči pravidlům hry.

Žlutá karta se obvykle uděluje hráčům, kteří provedou menší prohřešky, například nesportovní chování, zpoždění hry, faul nebo protesty proti rozhodčímu. Když je hráčovi udělena žlutá karta, rozhodčí mu ukáže žlutou kartu a zaznamená si jméno hráče a důvod udělení karty. Pokud hráč obdrží dvě žluté karty v jednom zápase, stává se z toho automaticky červená karta a hráč musí opustit hřiště.

Červená karta je udělována hráčům, kteří spáchají závažnější prohřešky, například hrubý faul, napadení hráče, nesportovní chování, nebo pokud hráč obdrží dvě žluté karty. Když je hráčovi udělena červená karta, musí opustit hřiště a tým musí pokračovat v zápase s jedním hráčem méně. Navíc, pokud hráč obdrží červenou kartu, je mu obvykle udělena trestné body a může být suspendován z dalších zápasů.

Je důležité si uvědomit, že každá liga může mít svá vlastní pravidla ohledně udílení žlutých a červených karet. Některé ligy také mohou používat další disciplinární sankce jako například vyloučení hráče na určitý počet zápasů, pokutu nebo odečet bodů týmu.

Trestný kop

Pokutový kop (také nazývaný penalty) je speciální způsob, jak umožnit týmu, který byl napaden protihráčem v rámci protihráčovy pokutového území, aby mohl s větší pravděpodobností skórovat branku. Pokud obrana spáchá prohřešek vlastního hráče v pokutovém území, nebo pokud hráč z obrany spáchá prohřešek proti hráči útočícího týmu v pokutovém území, rozhodčí nařídí pokutový kop.

Pokutový kop se provádí z bodu na zemi v pokutovém území soupeře (známého také jako penaltové území), který je vzdálen 11 metrů od brány. Pokutový kop se vždy provádí jedním hráčem, který musí stát na místě určeném rozhodčím, dokud nedostane signál k provedení kopu.

Brankář musí stát na čáře mezi brankou a pokutovým kopem, dokud se míč nepohne. Hráč, který provádí kop, může kopnout míč pouze jednou a musí trefit míč nohou. Pokud brankář zákrokem chytí nebo odrazí míč, hra pokračuje, pokud hráč z útočícího týmu dorazí odražený míč až do brány.

Pokud hráč, který provádí pokutový kop, provede jakýkoliv jiný pohyb, než je pohyb míče, předtím než se míč pohne, je pokutový kop opakován. Pokud hráč úmyslně nebo nedbalostně trefí hráče z obrany místo míče, může být vyloučen z hry.

Branka

Pokud míč překročí brankovou čáru mezi brankami, je to gól. Tým, který dá více gólů, vyhrává zápas. Jaké jsou oficiální i neoficiální rozměry si můžete přečíst v našem článku Rozměry fotbalové branky.

 

chaos-soccer-gear-Cjfl8r_eYxY-unsplash

 

Kompletní oficiální pravidla fotbalu je možné stáhnout zde z webu FAČR

 

Pozice ve fotbale

Ve fotbale existuje několik základních pozic, zahrnujících:

 1. Brankář - chrání branku a snaží se zabránit soupeřovým hráčům vstřelit gól.

 2. Obránci - snaží se bránit proti soupeřovým hráčům a překazit jejich útoky.

 3. Záložníci - pomáhají s obranou a podílejí se na útoku. Může se jednat o defenzivní záložníky, kteří se soustředí na obrannou činnost, nebo ofenzivní záložníky, kteří se soustředí na útočné akce.

 4. Útočníci - snaží se vstřelit gól soupeři a přispět k vítězství svého týmu.

V rámci těchto pozic existují také různé specializované role, například křídla, stopéry, defenzivní záložníci, ofenzivní záložníci, hrotoví útočníci atd. Každá pozice má své specifické úkoly a nároky na dovednosti hráče, jako jsou rychlost, technika, fyzická síla a schopnost rozhodovat se rychle v zápase.

Velikosti fotbalového míče

Standardní velikost fotbalového míče je velikost č. 5, která má obvod 68 až 70 cm a váhu mezi 410 a 450 g. Tato velikost se používá pro soutěže FIFA pro muže a ženy od 14 let věku. Existují také menší velikosti míčů pro mládež a ženy. Detailní informace o velikostech fotbalového míče si můžete přečíst v našem článku Komplexní průvodce velikostí fotbalových míčů.

Rozměry hřiště na fotbal

Standardní rozměry hřiště na fotbal jsou 100-110 metrů na délku a 64-75 metrů na šířku. Tyto rozměry jsou definovány Mezinárodní fotbalovou asociací (FIFA). Další informace o možnostech a různých velikostech fotbalového hřiště si můžete přečíst v našem článku: Vše, co potřebujete vědět o rozměrech fotbalového hřiště.

Jak dlouho trvá fotbal?

Né příliš častá otázka "Jak dlouho trvá fotbalové utkání?", ale i přesto se s ní můžete setkat. Standardní hrací doba fotbalu je 90 minut rozdělených na dvě poločasy po 45 minutách s krátkou přestávkou mezi nimi, obvykle 15 minut. Po uplynutí 45 minut rozhodčí na signál ukončí první poločas a hráči se odeberou do šaten na přestávku. Poté se hra obnoví pro druhý poločas.

Je třeba poznamenat, že existují některé výjimky a mohou se vyskytnout situace, kdy se doba hry prodlouží. Například, když dochází ke zranění nebo přerušení hry, může rozhodčí přidat k původnímu času několik minut, aby se ztracený čas nahradil a zajistila se spravedlivá doba hry.

V některých soutěžích, jako je například Liga mistrů UEFA nebo Mistrovství světa, se používá systém play-off, kdy v případě nerozhodného výsledku se hraje prodloužení o 2x15 minut, případně se následuje penaltový rozstřel, pokud ani po prodloužení není rozhodnuto.